Fonden for Håndværkskollegier går nu i luften med etablering af det andet af tre nye håndværkskollegier i Danmark. Kollegiet fortsætter således udviklingen af et nyt og banebrydende tilbud til unge lærlinge med store faglige og personlige ambitioner. Der etableres et enestående bo- og arbejdsfællesskab for lærlinge med adgang til værkstedsfaciliteter af højeste standard, og hvor de værdimæssige grundpiller udgøres af interesse for kvalitetshåndværk og tydelige mål for de unges personlige og faglige dannelse. Kollegiet bygges i naturskønne omgivelser i nær tilknytning til Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasium og får plads til 84 kollegianere. Der søges en forstander, der kan indgå som en aktiv, motiverende og dynamisk leder til realisering af de spændende og mangeartede opgaver, som ligger forude. 

Ledelsesopgaven

Håndværkskollegiet i Herning skal bygge på det bedste fra de danske håndværkstraditioner, præget af innovative samarbejder og nye tværprofessionelle måder at arbejde med håndværk på. Kollegiet skal være en inspirerende og levende ramme for aktive og fagligt ambitiøse unge, hvor håndværkstraditioner og teknikker deles med eksterne samarbejdspartnere, herunder især med HEG.

Kollegiet i Herning bliver et af flere attraktive kollegier og indgår dermed som en del af en attraktiv nyskabelse i uddannelsen af dygtige unge håndværkere. Med opførelsen af Håndværkskollegiet i Herning skabes nye muligheder for udveksling af erfaringer, gensidig inspiration og samarbejde om spændende aktiviteter på højt håndværksfagligt niveau – lokalt, nationalt og internationalt.    

Forstanderen skal have fokus på, at kollegiet bliver en tryg og udviklende ramme for lærlinge, der vil tage del i egen og fælles læring, og som vil indgå i faglige fællesskaber med unge med samme interesser. Glæden ved det gode håndværk skal blive omdrejningspunktet for kollegiets kultur og for fællesskabet. Forstanderen bliver en vigtig figur i udøvelse og formidling af denne kultur.

Forstanderens hovedopgave bliver at sikre, at kollegiet i Herning udvikles til et attraktivt og trygt bo- og arbejdssted med fokus på positivt, fagligt og socialt samvær og samspil, og hvor unges lyst og evne til at dygtiggøre sig fagligt understøttes med samarbejde på tværs af fag som omdrejningspunkt samtidig med at de unge udvikler sig personligt.

Forstanderen får det samlede ansvar for kollegiets ledelse, drift og udvikling og dermed realisering af Fondens ambitioner om at bidrage til at fastholde og udvikle håndværkerfagene og fagligheden hos kollegiets unge, og dermed at gøre det attraktivt at uddanne sig til håndværker og styrke håndværksfagenes prestige i samfundet.

Forstanderen skal indgå i arbejdet med projekteringen af byggeriet og bidrage til at forme de fysiske rammer, faciliteter og indretning, så ambitionerne for Håndværkskollegiet realiseres på bedste vis. Læs mere om kollegiet i stillings- og personprofilen på www.muusmann.com.

Kompetencer

Det er afgørende, at forstanderen deler Fondens mål og ambitioner for håndværkskollegierne i Danmark, hvor der er fokus på udvikling af faglighed, det gode danske håndværks kvalitet og dannelse af kollegianerne. 

Forstanderen skal have indgående viden om godt håndværk og håndværkstraditioner, kende til tendenser i fagene og være passioneret omkring håndværkerfagenes udvikling. Forstanderen skal derudover have kompetencer indenfor ledelse, undervisning, formidling, samarbejde og styring af daglig drift, herunder af økonomi.  

Som kollegiets daglige samlingsfigur skal forstanderen være en moderne og relationel leder, der opnår autoritet gennem faglig viden, en inddragende og involverende tilgang til unge samt evne til at skabe fremdrift og trivsel.

Kollegiets samlende figur skal trives og motiveres af samværet med kvalitetsbevidste unge, og formå at inspirere og understøtte deres personlige og faglige udvikling. Det forudsætter bl.a. indsigt i læringsprocesser, forståelse for og kendskab til ungdomskultur.

Forstanderen skal formå at indgå i konstruktive og professionelle samspil med arkitekter og rådgivere i forbindelse med projekteringen af byggeriet og med bestyrelse og direktion for Fonden for Håndværkskollegier. 

Forstanderen skal beherske mundtligt og skriftligt engelsk på et niveau, der sætter vedkommende i stand til at kommunikere kompetent med internationale samarbejdspartnere og kursister. 

Vilkår

Tiltrædelse 1. marts eller efter aftale. Der tilbydes gode ansættelsesvilkår.

Forstanderen refererer til direktøren for Fonden for Håndværkskollegier. 

Det forudsættes, at forstanderen har bopæl i forstanderboligen i tilknytning til kollegiet.

Andet

Læs mere om stillingen på og www.muusmann.com.  Her kan stillings- og personprofilen ses.

Ansøgningsfrist: tirsdag den 11. januar 2022 kl. 23.59

Søg stillingen her

Kontakt gerne adm. direktør Kristian May, Fonden for Håndværkskollegier, tlf. 50 60 54 38 eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, tlf. 40 76 72 27.