Skip to content

Om fonden

Mission og strategi

Fonden for Håndværkskollegier skaber rammerne til dem, der skaber rammerne for os.

Fonden for Håndværkskollegier blev grundlagt af BRFfonden i 2020 med det formål at bygge kollegier til håndværkerlærlinge. BRFfonden blev tidligere kaldt “Byggeriets Realkreditfond” og har eksisteret siden 1959. Formålet har altid været at sikre mennesker et sted at bo eller arbejde, og fondens formue er så at sige skabt på den danske realkredit, dvs. ved at låne pengene til boligejere.

I dag er det ikke længere fonden BRF, der låner danskerne penge til deres boliger. I 1989 blev den del af fondens virke, der handlede om realkredit, nemlig lagt over i selskabet BRF Kredit A/S. Det selskab er siden fusioneret med Jyske Bank og har nu navnet Jyske Realkredit. Til gengæld er BRFfonden blevet hovedaktionær i Jyske Bank.

Du kan læse mere om BRFfondens historie her.

BRFfonden kan uddele penge af dens overskud. I fondens vedtægter står der, at uddelingerne skal gå til “almennyttige og almenvelgørende formål med fokus på at fremme erhvervsvirksomhed, byggevirksomhed og finansiering”. Og fordi BRFfonden er så knyttet til byggebranchen og ikke mindst de håndværkere, der arbejder i den, har den besluttet at pengene skal gå til at bygge kollegier til håndværkerlærlinge.

Fremtidens danske håndværkere skal mærke, at de fag, de uddanner sig til, er attraktive, vigtige og prestigefulde. Og vi tror på, at de rigtige rammer kan understøtte lysten til at dygtiggøre sig i sit fag.​

Det er håndværkere, der har støbt fundamentet og lagt murstenene i alle de huse, fonden har finansieret gennem tiden. Ligesom det er håndværkere, der har banket brædder sammen til vægge, muret dem, ført ledninger i dem og sørget for rørføring, vand og sanitet. Og selvfølgelig er det også håndværkerne, der har sikret mørtlens tykkelse, afløbets hældning, og tagets tæthed. For det er netop håndværkeren, der gør arkitekternes visioner og ingeniørernes udregninger til tag over hovedet. Og det er dem, der skaber de rammer, som alle vi andre bor, lever og arbejder i.

Vi mener, at fremtidens danske håndværkere skal mærke, at de fag, de uddanner sig til, er attraktive, vigtige og prestigefulde. Og vi tror på, at de rigtige rammer kan understøtte lysten til at dygtiggøre sig i sit fag.

Fonden for Håndværkskollegier opfører derfor de kommende år tre kollegier for unge under uddannelse inden for håndværksfagene. De tre kollegier kommer til at ligge i henholdsvis Horsens, Herning og Musicon-bydelen i det sydlige Roskilde. De nye kollegier vil være indrettet med fælles værksteder, der vil være vejledere til rådighed, og kollegierne vil være opført i overensstemmelse med den høje byggestandard, som vi gerne vil motivere de unge beboere til selv at levere i fremtiden.

Du kan løbende følge med i opførelsen af kollegierne her.

Appointment Form