Skip to content

Om fonden

Mission og strategi

Vi skaber rammer for dem, der skaber rammer for os.

Fra Hal11

Fonden for Håndværkskollegier er grundlagt af BRFfonden i 2020. Vores formål er at bygge, drive og udvikle kollegier til håndværkerlærlinge – fremtidens håndværkere. Dem, der skaber de rammer, vi alle bor, lever og arbejder i. 

Det er håndværkere, der har støbt fundamentet og lagt murstenene i vores huse. Det er håndværkere, der har banket brædder sammen til vægge, muret dem, ført ledninger og sørget for rørføring, vand og sanitet. Og det er håndværkere, der har sikret mørtlens tykkelse, afløbets hældning, og tagets tæthed – og dermed har gjort arkitekternes visioner og ingeniørernes udregninger til virkelighed. 

Netop den anerkendelse af håndværksfagenes store betydning for vores samfund savnes i den offentlige debat, og det er med til at præge selvforståelsen hos de unge, der overvejer en håndværksmæssig uddannelse. Strukturen på uddannelserne har desuden stor betydning for unge lærlinges dagligdag: Korte skoleophold og mange lærepladser i små håndværksvirksomheder udfordrer mulighederne for at danne fællesskaber og betyder, at erhvervsuddannelsen ikke danner ramme for ungdomslivet i samme grad som andre uddannelser. 

Fremtidens danske håndværkere skal mærke, at de fag, de uddanner sig til, er attraktive, vigtige og prestigefulde. Og vi tror på, at de rigtige rammer kan understøtte lysten til at dygtiggøre sig i sit fag.​

Både den manglende anerkendelse af håndværksfagene og de svage fællesskaber under uddannelsen er en barriere for den fremtidige søgning mod håndværksfagene. Det er baggrunden for, at vi vil opføre og drive tre kollegier til håndværkerlærlinge – i Horsens, Herning og Musicon-bydelen i Roskilde. Kollegierne er arkitektonisk og håndværksmæssigt i særklasse, og indrettet særligt til håndværkerlærlinge – med fælles værksteder og med mentorer og en forstander tilknyttet hvert kollegie. 

Vi er ambitiøse i vores byggeprojekter, fordi vi ønsker, at fremtidens danske håndværkere kan mærke, at de fag, de uddanner sig til, er attraktive, vigtige og prestigefyldte, og fordi vi ønsker, at kollegierne skal være med til at vise vejen for den grønne omstilling og klimavenlige løsninger i byggeriet.

Vi er ambitiøse på vegne af beboerne, fordi vi tror på, at vi ved at skabe gode rammer for lærlingenes uddannelsestid kan styrke fællesskaberne, og kan understøtte den enkeltes trivsel under uddannelsen og lysten til at dygtiggøre sig i sit fag. 

Og vi er ambitiøse i vores formidling, fordi vi ønsker, at Håndværkskollegierne skal være mere end et godt sted at bo for lærlinge i Horsens, Herning og Roskilde. De erfaringer, vi gør os, vil vi derfor løbende bringe i spil i den samfundsmæssige debat om udviklingen af håndværksuddannelserne i Danmark.

Appointment Form