Skip to content

Sådan kommer Håndværkskollegiet i Horsens til at se ud

Haandværkskollegiet-6
Synlige trækonstruktioner, markant murværk og et kig ind til installationerne. Sådan kommer Håndværkskollegiet i Horsens til at se ud, viser de detaljerede arkitekttegninger fra arkitektfirmaet Danø | CUBO. Firmaet vandt i foråret 2020 arkitektkonurrencen om kollegiet.

Arkitektfirmaet, der skal tegne Håndværkskollegiet i Horsens, er nu klar med de detaljerede tegninger af kollegiet.

Håndværkskollegiet i Horsens bliver det første af tre nye topkvalitets kollegier til unge håndværkslærlinge, som fonden opfører de kommende år. Nu er tegningerne på plads.

I foråret 2020 vandt Danø | CUBO arkitekter arkitektkonkurrencen om kollegiet i Horsens. Teamets forslag signalerer, gennem en markant brug af synlige trækonstruktioner, murværk og synlige installationer, at det gode håndværk er i centrum. Projektet lever op til visionen om, at håndværkskollegiet skal være en ”levende lærebog i de bedste arkitektoniske og håndværksmæssige løsninger”. Om kollegiet skriver CUBO:

”Byggeriet skal vise, hvordan klassiske materialer og håndværksmetoder i kombination med fremsynet, moderne arkitektur kan resultere i et smukt, funktionelt og unikt byggeri. Kollegiet vil således fungere som et levende katalog i gode løsninger, både håndværksmæssigt, arkitektonisk og materialemæssigt.”

Horsens borgmester Peter Sørensen siger om valget af Horsens: 

”Jeg er taknemmelig og stolt over, at BRFfonden har valgt at placere håndværkskollegiet her i Horsens. Det bliver virkelig en fantastisk gave og et spændende nyt tilbud til studielivet i byen. Kollegiet er samtidig med til at understrege vores ambition om, at Horsens skal være en central studieby med fokus på håndværksfaglige uddannelser.”

I de kommende årtier forventes der at opstå mangel på faglært arbejdskraft og prestigen omkring at være faglært har været dalende, herunder også i byggefagene.

”Det er vores mål med kollegiebyggerierne at skabe nye og optimale rammer for dem, der skaber rammer for os andre, dvs. de håndværkere der beskæftiger sig med byggeri. Vi kan ikke afhjælpe et kommende underskud på 60.000 faglærte på få år, men vi kan i hvert fald være med til at sende nogle signaler om at give håndværket den prestige og anerkendelse, som det fortjener, så flere unge mennesker finder det interessant at blive håndværker.” siger Kristian May.

Håndværkskollegiet i Horsens henter inspiration i fortidens fag-højskoler og nutidens højskole, med dannelse og interessefællesskab i centrum. Det ventes at stå færdigt i 2023 og vil koste i omegnen af 250 millioner kroner at opføre. Der findes ikke noget egentligt forbillede for de kommende 84 beboere, men om deres engagement siger Kristian May følgende:

”De 84 unge mennesker, der skal bo på kollegiet, bliver valgt baseret på ansøgning. Vi vil gennem vores rekruttering få nogle mennesker ind, som deler ambitionen, respekterer rammerne og som vil være med til at udvikle både kollegiet og deres fag. De unge mennesker er formentlig omkring 18 år og er enten i lære hos en håndværksmester, i skoleforløb eller i skolepraktik. Der er ikke nogen, der har anvisningsret til kollegiet og det er også vigtigt for os, at de unge skal kunne betale for at bo der. Huslejen kommer til at svare til, hvad et sædvanligt kollegieværelse i Horsens koster,” understreger Kristian May.

ILLUSTRATION: CUBO arkitekter og Danø Arkitektur

Appointment Form