Skip to content

Fonden for Håndværkskollegier ansætter kollegiedirektør

Værksted_D2-wide
Fonden for Håndværkskollegier har ansat Anne Sophie Madsen som kollegiedirektør og opruster dermed håndværkskollegierne på ledelsesniveau. Det er en profil med mange års indgående kendskab til erhvervsuddannelser og et stort netværk inden for uddannelsessektoren, som til august tiltræder i den nyoprettede stilling, og som får samlet ansvar for både udvikling og drift på de tre kommende kollegier.

Byggeriet af de tre håndværkskollegier skrider planmæssigt frem, og der er nu under et år til, at de første beboere efter planen flytter ind på Håndværkskollegiet i Horsens. Det stiller samtidig nye krav til ledelse og organisation, så kollegierne lykkes med de høje ambitioner, og derfor har Fonden for Håndværkskollegier nu ansat Anne Sophie Madsen som kollegiedirektør.

Hun kommer fra en stilling som områdechef ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), et selvstændigt statsligt institut under Børne- og Undervisningsministeriet, hvor hun har ansvar for alle instituttets evalueringer og analyser på ungdomsuddannelsesområdet. Hun har et dybt kendskab til erhvervsuddannelserne og er en efterspurgt oplægsholder med et stort netværk inden for uddannelsessektoren. Anne Sophie Madsen er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og arbejdede inden ansættelsen hos EVA som chefkonsulent i en privat rådgivningsvirksomhed.

”Håndværkskollegierne er på mange måder et banebrydende tilbud til unge lærlinge, med tårnhøje ambitioner som jeg glæder mig meget til at være med til at indfri sammen med både beboerne og forstanderne på kollegierne. Det er en enestående mulighed for at gøre en konkret forskel både for den enkelte unges personlige og faglige udvikling, og for fagenes anseelse og attraktivitet i bredere forstand, så flere i fremtiden vil vælge at tage en håndværksuddannelse,” siger Anne Sophie Madsen.

Hun får bl.a. overordnet ansvar for både idriftsættelsen og den fremtidige udvikling på håndværkskollegierne, i tæt samarbejde med forstanderne. Der er allerede ansat forstandere til to ud af de tre kollegier. Direktør i Fonden for Håndværkskollegier, Kristian May, glæder sig over ansættelsen:

”Vi står et sted i forhold til de forskellige byggeprojekter, hvor der helt naturligt indfinder sig en større grad af kompleksitet, og et stigende behov for at skabe fælles fodslag mellem kollegierne, der på den ene side skal have rum til at udvikle sig forskelligt i kraft af f.eks. beboersammensætning og placering, og på den anden side deler fælles værdier og ambitioner. Samtidig er der behov for, i samspil med forstanderne, at arbejde målrettet med at sikre de rigtige rammer for de kommende beboere. Jeg er overbevist om, at Anne Sophie bliver et stort aktiv i alle disse henseender,” siger Kristian May.

De tre kollegier befinder sig i forskellige faser, hvor aktivitetsniveauet er højt på tværs af alle tre byggerier: Håndværkskollegiet i Horsens befinder sig i slutspurten med under et år til ibrugtagning, mens første spadestik for nylig blev taget til Håndværkskollegiet i Herning, der forventes indflytningsklar til foråret 2025. Desuden er der udskrevet arkitektkonkurrence for det tredje kollegie, Håndværkskollegiet på Musicon, og det vindende forslag forventes offentliggjort til august. 

Anne Sophie Madsen tiltræder som kollegiedirektør d. 7. august 2023.

Yderligere information

 

For yderligere kommentarer, kontakt venligst:

Kristian May, direktør i Fonden for Håndværkskollegier
Tlf.: 5060 5438
E-mail:
may@ffhk.dk

Appointment Form