Skip to content

Om fonden

Daglig ledelse

Fonden for Håndværkskollegiers ledelse består af direktør Kristian May og administrationschef Tine Pernille Rohde. Tilsammen varetager de fondens daglige ledelse.

Administrerende direktør

Telefon: +45 5060 5438
E-mail: may@ffhk.dk

Administrationschef

Telefon: +45 2040 6803
E-mail: tpr@ffhk.dk

Håndværkskollegierne

Kollegiernes daglige ledelse

Kollegierne i Horsens og Herning ledes af en forstander.

Forstander, Håndværkskollegiet i Horsens

Telefon: +45 5353 1442
E-mail: cs@ffhk.dk

Forstander, Håndværkskollegiet i Herning

Telefon: +45 5350 7425
E-mail: flmo@ffhk.dk

Bestyrelse

Fondens bestyrelse

Fonden for Håndværkskollegiers bestyrelse består af fem medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer, under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer.

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Appointment Form