Skip to content

Ledelse

Daglig ledelse

Fonden for Håndværkskollegiers ledelse består af direktør Kristian May og administrationschef Tine Pernille Rohde. Tilsammen varetager de fondens daglige ledelse.

Håndværkskollegiet i Horsens

Kollegiets daglige ledelse

Kollegiet i Horsens ledes til daglig af Forstander, Carl Schneider. 

Bestyrelse

Fondens bestyrelse

Fonden for Håndværkskollegiers bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer, under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer.

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Formelle dokumenter

Få mere information om fonden

Nedenfor kan du finde de formelle dokumenter for Fonden for Håndværkskollegier, herunder vores persondatapolitik, vedtægter, årsrapporter og hvordan, Fonden lever op til anbefalingerne for god fondsledelse.

Appointment Form